Kwalifikacja A.26/AU.29 : Sprzedaż produktów i usług reklamowych : egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie : odpowiedzi : zawód: technik organizacji reklamy / Małgorzta Drygała, Anna Terejko
Biblioteka Narodowa
Do wypożyczenia: 1
W wypożyczeniu: 1