Współczesna aforystyka polska : antologia 1945-1984 / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Joachim Glensk
Biblioteka Narodowa
Do wypożyczenia: 1
W wypożyczeniu: 0